کلاس تخصصی GRE

 

هرینه کلاسهای تخصصی GRE به شرح زیر است:

هزینه خصوصی 90 دقیقه ای جلسه ای 180 هزار تومان است 

برای کسب اطلاعات بیشتر کلاسهای تخصصی GRE کلیک کنید.