کلاس تافل

 

ثبت نام

نوع کلاس دوره تخصصی

مبلغ- تومان

مدت دوره - ساعت

ظرفیت تشکیل

پرداخت اینترنتی

TOEFL iBT فشرده

reading

600

15

5

پرداخت اینترنتی

TOEFL iBT فشرده

listening

600

15

5

پرداخت اینترنتی

TOEFL iBT فشرده

speaking

600

15

5

پرداخت اینترنتی

TOEFL iBT فشرده

writing

600

15

5

برای مشاهده توضیحات کلاسهای تخصصی تافل کلیک کنید.