ثبت نام در آزمون فرانسه

 

آزمون کاغذی TFI درایران با مدیریت زبان نگار برگزار میشود. 

برای ثبت نام با مراکز مجاز تماس بگیرید و در نظر داشته باشید ازمون در هر فصل برگزار میشود.

برای اطلاع از تاریخ آزمون و تکمیل بقیه مراحل با دفتر تماس بگیرید.