تاریخ برگزاری تافل کاغذی

ازابتدای سال 2019 امکان اجرای آزمون تافل کاغذی در ایران فراهم شد.

مرکز تافل زبان نگار نماینده ETS  در ایران اجراکننده ازمون می باشد.

این آزمون کاغذی با هماهنگی دفتر تهران در مرکز تافل زبان نگار و دفتر خاورمیانه در هر فصل برگزار میشود.

موسسات زبان و شرکتهایی که اخذ این مدرک برای آنها اهمیت دارد می توانند با دفتر آزمونهای بین المللی زبان نگار تماس بگیرند و تاریخ آزمون را رزرو کنند.