معرفی سایت پشتیبان

 

معرفی سایت پشتیبان: 

با اعلام نتایج آزمون از سوی ETS به همراه CERTIFICATE هرزبان آموز REPORT نمرات خود را دریافت می کند.

دراین برگه کارشناسان ETS نمره ای را تحت عنوان LEXILE نمره فردآزمون دهنده اعلام می کنند سپس والدین یا سوپروایزر می توانند با وارد کردن نمره  در سایت LEXILE از امکانات این سایت در جهت رفع نقاط ضعف شخص استفاده کنند.

این سایت بر طبق علایق و توانایی های شخص کتب جانبی را معرفی می کند.این کتب در کنار کتابهای اصلی کار خواهد شد.

این کتابها در سایت LEXLILE قابل دانلود است.