لینک مجوز اخذ شده

 

جهت رویت لینک  تاییدیه مجوز اخذ شده از ETS اینجا را کلیک کنید

توجه : برای رویت لینک استفاده از فیلتر شکن الزامی است.