درخواست مشاوره و برنامه ریزی تافل

مشاوره و برنامه ریزی آموزشی در این مرکز توسط مجرب ترین کارشناسان آموزشی و در برخی از ساعات (17 الی20) توسط سوپروایزر و مدیر دپارتمان تافل انجام میشود، در این جلسه 20 دقیقه ای تمامی نیاز های شما شنیده شده، و سطح زبانی شما توسط مدیر آموزش به صورت کامل بررسی می شود و در نهایت با توجه به زمان شما برای شما برنامه ریزی درسی انجام خواهد شد، لازم به ذکر است مرکز تافل زبان نگار تنها مرکز آزمونی است که زبان آموزان را از سطح مبتدی تا آزمون تافل تعلیم می دهد.
•    لازم به ذکر است که وقت مشاوره بسیار دقیق بوده و به دلیل حجم بالای درخواست و تعدد دانشجویان خواستار مشاوره، از پذیرفتن زبان آموزانی که راس ساعت مقرر در برگه درخواست مشاوره خود در مرکز حضور نیابند معذوریم. لطفا سر ساعت در محل حضور یابید.
•    درخواست مشاوره فقط به صورت اینترنتی است که زبان آموز موظف است فرم مشاوره را قبل از ارسال درخواست در وب سایت تکمیل نماید.

لطفا پس از ثبت نام در سایت و ورود به پنل کاربری خود، پس از انتخاب زمان و ساعت مورد نظر خود برای مشاوره در مرکز تافل زبان نگار، مراحل را تا انتها پیش بروید و ثبت نام خود را تکمیل کنید.


درخواست مشاوره